QUALITY & SAFETY

품질과 안전을 실현하는 기업

보유장비

NO 설비명 형식(규격) 제작회사 보유수량
1 RADIAL DRILLING M/C RE3-1600 OYAA 2대
NDR-1600 남북기공
2 TUBE SHEET CNC
(DEEP HOLE DRILLING M/C)
X : 4000
Y : 2000
Z : 1000
(주)대양엔지니어링 1대
3 BAFFLE CNC(DEEP HOLE DRILLING M/C) X : 2000
Y : 2000
Z : 600
FUJI-SHIBAURA 1대
4 LATHE ø380*1000 화천기공 1대
ø580*2000 화천기공 1대
5 HEAVY DUTY
VERTICLA LATHE
ø3200*1450H ø3200*1450H 1대
6 MILLING M/C 두산5호기ø1200*1200 두산중공업 1대
7 VERTICLA LATHE ø1600*950H O-M LTD. 1대
8 PLANNER MILLER X : 2000
Y : 2000
Z : 1450
1대
9 CO2용접기 TRⅢ500 TAESHIN 1대
10 DC TIG 용접기 500X YISU 1대
11 휴대용 아크용접기 전압 단상220V,전류 DC250A 대신산업 1대
12 AIR COMPRESSOR NH-15(10kg/cm2, 15HP) HANSHIN 5대